Start
Konkurs Ekologiczny
Redaktor: Administrator   

MAMY KOSZE!

 

 

 

Dzięki  Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Radomsku

na terenie PZSG w Płoszowie i Szczepocicach pojawiły się kosze

do selektywnej zbiórki odpadów: plastiku i szkła.

 

Będą one opróżniane nieodpłatnie.

Mamy nadzieję, że uczniowie naszych szkół potrafią już  

segregować odpady i wiedzą jaką to odgrywa wielka rolę w

recyklingu.

Na pewno szkolny nawyk segregacji śmieci przeniesie się na

nasze codzienne zachowanie w domu i zachęcimy rodziny do

selekcji odpadów.


Przypominamy zasady segregacji szkła i plastiku


SZKŁO


 wrzucamy:

- butelki szklane,

- słoiki,

- szklane opakowania po kosmetykach.


 

nie wrzucamy!

- szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkła zbrojonego, luster),

- szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych,

- ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki)

- szkła okularowego,

- żarówek, świetlówek, kineskopów,

- szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości

PLASTIK


WRZUCAMY:

- puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET),

- puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np.: po szamponach, płynach),

- plastikowe opakowania po żywności (np.: kubki po jogurtach, margarynach),

- plastikowe koszyczki po owocach,

- czyste kanistry plastikowe,


nie wrzucamy

- opakowań po lekach

- opakowań i butelek po olejach spożywczych i silnikowych oraz smarach

-pojemników po farbach i lakierach,

 •  

  - opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych
 • - zabawek
 • - sprzętu AGDPGK w Radomsku wspiera nasze działania ekologiczne również poprzez:

- przekazanie środków finansowych na realizację zadań

- spotkania pracowników PGK z uczniami szkół

- udostępnienie dla młodzieży ścieżki edukacyjnej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych

PUBLICZNY ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY

W PŁOSZOWIE ZAPRASZA

UCZNIÓW GIMNAZJUM

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W GMINNYM KONKURSIE

POD HASŁEM

Świadoma konsumpcja – mniej, mądrzej, lepiej!Regulamin konkursu

cele:

- poznanie zasad świadomej konsumpcji oraz sprawiedliwego handlu,

- rozpoznawanie ekoznaków,

- wskazanie zależności miedzy nawykami konsumenckimi a produkcja odpadów

- propagowanie zasady 3R

- ukazanie roli Św. Franciszka z Asyżu jako patrona ekologów
TEMATYAKA:

- wpływ codziennych zakupów na innych i stan środowiska naturalnego  -rozpoznawanie produktów ekologicznych

- opakowania przyjazne środowisku

- ekoznaki

- zasady sprawiedliwego handlu


  • zapobieganie produkcji odpadów, odzysk, recykling,

  • życie i działalność Św. Franciszka z Asyżu ( opiekuna ludzi, ziemi, całej przyrody).WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie kl. IIIg – 4-osobowa drużyna

TERMIN: 19.04.2010


 

AKTYWNI Z NATURY


Aktywni z natury. Młodzi ambasadorzy skarbów natury małej ojczyzny to program dzięki któremu uczniowie naszej szkoły odkrywają naturalne bogactwo i piękno swojej okolicy, a także uczą się jak o nie dbać. W ramach tego programu, koordynowanego przez CEO, realizujemy w bieżącym roku szkolnym projekt ekologiczny „Bliżej natury - dalej od zagłady

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, świadomej konsumpcji, redukcji zanieczyszczeń oraz właściwej gospodarki odpadami.

Ważne jest , aby efekty naszej działalności przetrwały dłużej niż czas przewidziany na realizacje projektu. Nie chodzi nam o jednorazową akcję typu ”sprzątnie świata”, ale działanie długofalowe i kompleksowe. Pragniemy zaangażować nie tylko uczniów, ale także rodziców i wszystkich członków społeczności lokalnej, oddziaływać na wiedzę, umiejętności i postawy oraz wprowadzać trwałe zmiany.

W naszych działaniach nie jesteśmy osamotnieni, ponieważ do współpracy zaprosiliśmy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku . Spotkaliśmy się z dużą życzliwością i poparciem działań ekologicznych.

Realizacja projektu spoczywa głównie na barkach chętnej młodzieży gimnazjalnej z PG

w Szczepocicach i Płoszowie. Mamy nadzieję, że grupa ekozakręconych uczniów sprosta nie- łatwym zadaniom i uda się jej zwiększyć świadomość ekologiczną młodzieży i pozostałych mieszkańców .

Nasz praca nad projektem trwa już kilka tygodni. Co udało nam się zrobić dotychczas?

- nauczyciele koordynujący i przedstawiciele uczniów wzięli udział w dwóch szkoleniach na temat zrównoważonego rozwoju

-odbyły się w lekcje z zakresu edukacji ekologicznej, na których poszerzano wiedzę na temat potrzeby i sposobów dbania o środowisko naturalne

- dla najmłodszych uczniów naszych szkół, przygotowaliśmy lekcję o segregacji odpadów wzbogacając ją krótkim przedstawieniem w wykonaniu kolegów z kl. VI

- wykonaliśmy plakaty o selektywnej zbiórce odpadów

- przeprowadziliśmy wśród mieszkańców ankietę na temat świadomej konsumpcji

- młodzież dokonała pomiaru emisji dwutlenku węgla czyli zbadała swój wkład

w zwiększanie się stężenia tego gazu w powietrzu.

Wynik zaskoczył wszystkich. Okazało się, że średnia sumaryczna wartość śladu węglowego wynosi 10,18 ton CO2 rocznie. Tyle emitujemy do atmosfery tego gazu cieplarnianego. Jest to wynik naszego stylu życia. Nie oszczędzamy energii, wody, często nasze wybory konsumenckie są nieprzemyślane, nie segregujemy odpadów itd. Naukowcy przewidują, że jeśli będziemy kontynuować obecny sposób życia, to do końca stulecia temperatura na Ziemi wzrośnie – 3-4°C. I zmian tych nie będzie można cofnąć, ponieważ dwutlenek węgla wprowadzony przez nas do atmosfery pozostanie tam przez tysiące lat, wciąż przyczyniając się do podnoszenia temperatury.

Obecnie na jednego mieszkańca Ziemi przypada średnia emisja 5 ton CO2 rocznie. Aby wyobrazić sobie jakie to są ilości, warto wiedzieć, ze średniej wielkości drzewo absorbuje rocznie ok. 5 kg CO2 rocznie.

Wszystkich pragnących sprawdzić swój wpływ na emisję dwutlenku węgla odsyłamy do strony internetowej www.ziemianarozdrozu.pl i skorzystania z kalkulatora CO2.


O dalszych naszych działaniach będziemy informować na łamach następnych numerów gazety lokalnej.

ZAPRASZAMY do współpracy wszystkich, którym leży na sercu troska o środowisko naturalne i chcą przyczyniać się do redukcji naszego śladu ekologicznego, byśmy nie „zadeptali planety”. Pamiętajmy, że zmniejszanie śladu nie oznacza eliminacji naszych potrzeb, a jedynie mądrzejsze ich zaspokajanie.

Zachęcamy wszystkich do postępowania zgodnie z zasadami ekorozwoju.

A co to takiego?


EKOROZWÓJ

To zrównoważony rozwój, czyli prawo do zaspokajania potrzeb i aspiracji obecnie żyjących na świecie ludzi, przy równoczesnej, stałej trosce o zachowanie dobrej kondycji środowiska dla przyszłych pokoleń.

Oznacza to, że nie powinniśmy zużywać więcej zasobów, niż mamy czy możemy odzyskać. Obywatele państw rozwiniętych znacznie więcej konsumują, niż pozwalają im na to kurczące się zasoby planety. Wiek XXI stanie się niewątpliwie wiekiem „sprzątania świata” po dewastacji uczynionej przez rozwój cywilizacji w dwóch poprzednich stuleciach.

Problemem na całym świecie stają się odpady. Nie tylko produkujemy ich coraz więcej, ale często nie potrafimy ich odpowiednio wykorzystać. Proekologicznym rozwiązaniem, które możemy wprowadzić w naszych domach jest zasada 3R – ang. reduce, reuse, recycle, czyli ogranicz, wykorzystaj ponownie, przetwórz.

Może, więc warto spróbować i wprowadzić powyższą zasadę w życie?

Każdego dnia dokonujemy różnych wyborów konsumenckich – wpływają na nie nasze indywidualne potrzeby, możliwości finansowe, wartości, którymi kierujemy się w życiu, reklamy. Podczas zakupów bierzemy często pod uwagę markę firmy, cenę, ale często nie zastanawiamy się co wkładamy do koszyka. Należy robić zakupy z „głową”. Aby być odpowiedzialnym konsumentem trzeba bowiem brać pod uwagę w jakich warunkach dany towar został wyprodukowany, czy jest przyjazny środowisku, z czego są zrobione opakowania, czy nadają się one do recyklingu. Pamiętajmy bowiem, że większość odpadów można poddać temu procesowi.

Recykling czyli odzysk, polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach.
 

 

AKTYWNI Z NATURY

.

Pragnąc poznać obecną sytuację uczniowie naszej szkoły przeprowadzili wśród mieszkańców okolicy ankietę.

Warto poznać jej wyniki.- staramy się pamiętać, aby zabierać na zakupy torby wielokrotnego użytku,

- niepotrzebną odzież oddajemy innym, aby można ją było jeszcze wykorzystać

- w okolicy jest mało pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

- zbyt rzadko segregujemy niebezpiecznych odpadów np. baterii

- mamy tendencję do magazynowania w domach ZSEE

- wśród mieszkańców nie są prowadzone akcje ekologiczne zwiększające widzę na temat sposobu selektywnej zbiórki odpadów i skutków jej braku.


 Wyniki powyższej ankiety utwierdzają nas o słuszności decyzji dotyczącej realizacji projektu ekologicznego Bliżej natury – dalej od zagłady. Mamy nadzieję, że nasze działania pozwolą pozbyć się problemu rosnącej góry śmieci na dzikich wysypiskach, spalania odpadów, a w konsekwencji zatrutego powietrza, gleby co zagraża zdrowiu i życiu ludzi.

Sprostanie wyznaczonym zadaniom nie jest możliwe bez współpracy z instytucjami i osobami prywatnymi. Nasze działania w ogromnej mierze wspiera Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku. Z pewnością nie będziemy musieli długo czekać na rezultaty współpracy.

W najbliższym czasie ( kwiecień/maj) zamierzamy , w możliwie największym stopniu, zniszczyć „dzikie”wysypiska śmieci w naszej okolicy.

Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Uczniowie na pewno sami nie dadzą sobie rady. Zebrane do worków odpady zostaną bezpłatnie wywiezione przez PGK w Radomsku.

Osoby chętne do pomocy prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły.
PALISZ ŚMIECI! PŁACISZ WŁASNYM ZDROWIEM!


Dzisiaj zalewa nas lawina śmieci, ponieważ: kupujemy produkty z niezliczoną ilością opakowań: torebki foliowe, plastikowe pojemniki, plastikowa folia, tektura, folia aluminiowa, jednorazowe pieluchy, to tylko niektóre przykłady.

Co najczęściej robimy z rosnącą „górą” śmieci?.

Coraz częściej stosowaną metodą jest spalanie ich w domowych piecach. Spalanie m.in odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, głównie butelek typu PET, worków foliowych, starych mebli, butów, drewna lakierowanego, wielomateriałowych opakowań po sokach, mleku, odpadów gumowych jest źródłem wielu  niebezpiecznych zanieczyszczeń.

W wyniku palenia pojawia się charakterystyczna smuga dymu i nieprzyjemny kwaśny zapach.

Za „pozorne oszczędności” podczas spalania odpadów płacimy własnym zdrowiem

i zdrowiem swoich najbliższych. Narażamy swój dom na poważne niebezpieczeństwo.

Raport Komisji Europejskiej informuje, iż co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tysięcy Polaków. W Unii, co dziesiąta osoba umierająca z powodu zanieczyszczonego powietrza pochodzi z naszego kraju. Skutki oraz zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi


Niebezpieczeństwo spalania odpadów wynika głównie z faktu, że piece domowe nie są przystosowane do spalania śmieci, gdyż proces spalania odpadów wymaga znacznie wyższych temperatur. Spalanie w niskiej temperaturze powoduje osadzanie się tzw. „mokrej sadzy” w przewodach kominowych, a to może prowadzić do zapalania się instalacji grzewczej, popękanie komina, zaczadzenia, a także do pożaru budynku mieszkalnego.

Spalanie odpadów  w piecach jest także przyczyną odkładania się szkodliwych substancji w glebie, co powoduje zatruwanie uprawianych  w przydomowych ogródkach warzyw i owoców.   

 Zwiększona szkodliwość dostających się do atmosfery substancji wynika z faktu iż są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli z kominów naszych domów, w związku z czym nie mogą być wyniesione na dużą odległość i rozproszone przez wiatr.

 Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa się

w temperaturach 200-500°C, powoduje że wydzielają się dziesiątki substancji trujących, m.in.:
 - pył (suchy) – odkładając się w glebie powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka i zwierząt zanieczyszczenia roślin metalami ciężkimi( np. ołów, kadm, rtęć, arsen)
 - tlenek węgla (CO) – jest trujący dla ludzi i zwierząt. Wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie, oddziałuje na centralny układ nerwowy,
 - tlenki azotu – są przyczyną podrażnienia i uszkodzenia płuc, a odkładając się w glebie

w postaci azotanów szkodliwie podwyższa ich zawartość w roślinach,
 - dwutlenek siarki (SO2) – u ludzi i zwierząt powoduje trudności w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu, czego efektem jest zamieranie blaszek liściowych, jest przyczyna powstawania siarczanów i kwasu siarkowego, co powoduje opady kwaśnych deszczów,
 -chlorowodór- tworzy z parą kwas solny,

- cyjanowodór – tworzy z wodą kwas pruski,

- dioksyny ( powstają w wyniku spalania tworzyw sztucznych).PAMIĘTAJ – DIOKSYNY TO ŚMIERTELNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA!

To najbardziej szkodliwe substancje, jakie zidentyfikowano w środowisku.

Dioksyny są związkami rakotwórczymi zabijają powoli, ale bardzo skutecznie gdyż uszkadzają narządy wewnętrzne: wątrobę, płuca, nerki, korę mózgową.

Człowiek wdycha dioksyny wraz z zanieczyszczonym powietrzem, najprawdopodobniej odżywia się też skażonym mięsem i pije mleko z dioksynami (do organizmu zwierząt gospodarskich dostają się także przez układ pokarmowy i oddechowy).

Dioksyny są doskonale rozpuszczalne w tłuszczach. Z tego powodu gromadzą się w tkankach tłuszczowych takich zwierząt jak np. ryby, ptactwo a także u niektórych ssaków.

Spalając śmieci często nie mamy świadomości jakie to powoduje skutki dla naszego naturalnego środowiska, a tym samym dla nas samych. Dlatego też chrońmy siebie i nasze dzieci, zmniejszajmy ryzyko pojawienia się chorób cywilizacyjnych, wychowujmy nasze potomstwo w świadomości, że jesteśmy częścią przyrody.

Istnieje ustawowy zakaz spalania odpadów zawierających substancje niebezpieczne w urządzeniach, które są do tego nieprzeznaczone!

PAMIĘTAJMY!

W gospodarstwach domowych można spalać tylko:

- papier, tekturę i drewno

- odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych

- odpady kory i korka

- trociny, wióry i ścinki.


Co możemy wspólnie zrobić?

 • zwróć uwagę, czy w swoim gospodarstwie domowym nie przyczyniasz się do emisji dioksyn,

 • jeśli twój sąsiad zatruwa powietrze, którym oddychamy, poproś go, by zmienił swoje przyzwyczajenia,

 • segreguj odpady, oddziel te odpady, które w żadnym wypadku nie powinny trafić do pieca (opakowania z tworzyw sztucznych, folie, guma, opony itd.),

 • unikaj nadmiernego pakowania produktów w trwałe plastikowe pojemniki i folie, używaj wielokrotnie tych samych opakowań,

 • używaj opakowań z materiałów biodegradowalnych, , bawełnianych, lnianych, papierowych,

 • nie wypalaj traw,

 • nie wyrzucaj odpadów w miejscach niedozwolonych ( np. w lasach, rowach, polach)